رفتارشناسی شیعیان نسبت به ائمه اطهار(ع)
56 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علمیه
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : احمدی شیخ شبانی
رفتار شیعیان در ابعاد اعتقادی ، فرهنگی ، اجتماعی نسبت به امامان (ع) در چهار فصل مورد بررسی قرار گرفته است