تأثیر نهادهای اقتصادی پیامبر اسلام(ص) در گسترش تمدن اسلامی
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه معارف
نام استاد/نام دانشجو : مختاوند / ناتمام
پایان نامه نهادهای اقتصادی پیامبر اسلام(ص) در گسترش تمدن اسلامی با راهنمایی اقای دکتر منتظر القایم و مشاوره بنده در حال انجام است.