سیر مناظره نویسی و احتجاج نویسی تا پایان قرن هفتم
79 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
نام استاد/نام دانشجو : جلیل زاده / در حال تدوین
سیر مناظره نویسی و احتجاج نویسی تا پایان قرن هفتم با راهنمایی حجه الاسلام و المسلمین استاد مردای نسب