بررسی علل پذیرش ولایتعهدی امام رضا(ع) با رویکرد زمانشناسی حضرت
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1387
بررسی علل پذیرش ولایتعهدی امام رضا(ع) با رویکرد زمانشناسی حضرت با راهنمایی اقای دکتر غلامی و مشاوره اقای دکتر جباری