نورالسیره
47 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری ‏علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت محقق
زبان : فارسی
نرم افزار نور السیره‏2 شامل سه بخش اساسى است: الف - کتابخانه‏ با 83 عنوان کتاب از مهمترین منابع تاریخى شیعی و سنی در 410 مجلد مربوط به قرن سوم تا دهم هجرى شامل کتابهای: 1. تاریخ عمومى‏ 2.سیره‏ 3.طبقات و شرح حال‏ 4.انساب و قبائل‏ 5.جغرافیاى تاریخى‏ * مهمترین کتب نرم¬افزار نورالسیره عبارتند از: احسن التقاسیم 1 جلد، الانساب سمعانى 13 جلد، انساب الاشراف بلاذرى 13 جلد، امتاع الاسماع 15 جلد، البدایة و النهایة 15 جلد، تاریخ ابن خلدون 8 جلد، تاریخ الاسلام ذهبى 52 جلد، تاریخ طبرى 11 جلد، تجارب الامم 7 جلد، دلائل النبوه 7 جلد، سبل الهدى و الرشاد 12 جلد، سیره ابن هشام 2 جلد، شذرات الذهب 11 جلد، طبقات الکبرى 10 جلد، الکامل ابن اثیر 13 جلد، معجم البلدان 7 جلد، المنتظم ابن جوزى 19 جلد. * دسترسى آسان به قرآن، جستجو در آن و ترجمه آیات، استفاده ‏همزمان از لغتنامه لسان العرب، دو محیطی بودن امکانات برنامه، بهره مندی از اطلاعات تقویمىِ حوادث بر اساس سه تقویم شمسى، قمرى و میلادى، نمایش متن و ترجمه و نیز مقایسه بین دو متن از امکانات این برنامه است. ب - تاریخنامه‏ شامل عناوینى به شرح زیر است: 1. مفاهیم شامل 20 موضوع مانند: اخلاق، اقتصاد، تمدن، خانواده، قضا و... 2. نام‏ها شامل (نام اشخاص، القاب، انساب، شهداء، فقها، شاعران و ...) 3. جغرافیا شامل اماکن و تعیین جاى‏ها 4. زمان‏ها شامل تقویم تاریخى و موالید و وفیات‏ 5. رویدادها شامل جنگ‏ها، فتوح، قیام‏ها و. . . 6. نصوص شامل 10 موضوع از قبیل احادیث، نامه‏ها، خطبه‏ها و. . . 7. ادبیات شامل 8 موضوع مثل اشعار، امثال، قصص و. . . 8. دیگر موضوعات شامل: آمار، اوایل، خواب‏ها و. . . ج - نگارخانه‏ شامل تبارنامه‏ بر اساس کتاب جمهرة انساب العرب از ابن حزم با 733 شجره، نقشه‏ها شامل 57 نقشه پویا و قابل جستجو از مهمترین حوادث تاریخ اسلام، تصاویر شامل 101 عکس و تصویر از اماکن تاریخى است.