آلبوم من ◂ مرحوم سرلشکر ظهیر نژاد
جبهه میمک همراه با سرلشکر ظهیر نژاد فرمانده نیروی زمینی و سرهنگ سهرابی فرمانده عملیات منطقه غرب