آلبوم من ◂ استاد علامه جعفر مرتضی عاملی
دیدار با علامه جعفر مرتضی عاملی به همراه استاد میرشریفی