آلبوم من ◂ دانشگاه حلب
دیدار از دانشگاه حلب در سوریه در سال 84