آلبوم من ◂ مورخ سوری سهیل زکار
دیدار با سهیل زکار مورخ مشهور سوری در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دمشق از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حلب در سوریه در سال 84