دانشنامه سیره نبوی ج 1 و ج 2
40 بازدید
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نقش: ویراستار
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
دانشنامه سیره نبوی کار گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در 5 محور در دست تحقیق است. بخش نخست آن شامل صحابیان است که این بخش به احتمال 9 جلد خواهد شد. جلد اول از آبی اللحم غفاری شروع و به ابویونس ظفری پایان می باید. جلد دوم این بخش نیز از آثال بن نعمان تا حثیلة بن عامر را در بر میگیرد.