تاریخ تشیع ج 1 و ج 2
46 بازدید
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نقش: ویراستار
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 6
زبان : فارسی
تاریخ تشیع در دو جلد از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است. جلد نخست این کتاب به مباحث پیدایی، گسترش و نقش امامان شیعه می پردازد. جلد دوم کتاب به مباحثی مانند دولت های شیعی، خاندان های شیعی و فرهنگ و تمدن شیعه می پردازد.