زنان اسوه «اسماء بنت عمیس»
48 بازدید
ناشر: سازمان حج و زیارت
نقش: محقق
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
اسماء بنت عمیس از زنان فرهیخته عصر نبوی است که افتخار هجرت به حبشه و مدینه را داشت. او زنی دانشمند، طبیب، صنعتگری بود که هیچگاه از وظایف خانه داری، شوهر داری و تربیت فرزند غافل نشد. سرگذشت الگوی مناسبی است برای تمام زنان فرهیخته ای که در عرصه های مختلف اجتماعی فعالیت دارند.