دانشنامه سیره نبوی ج 1
43 بازدید
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نقش: محقق
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
دانشنامه سیره نبوی مشتمل بر پنج بخش است. بخش نخست آن به شرح حال صحابه رسول خدا (ص) میپردازد. این جلد با مقدمه ای در باره صحابه شناسی و پیشنه صحابی نگاری آغاز شده و احتراما شرح حال رسول خدا(ص) نخستین مدخل دانشنامه قرار گرفته است. شرح حال صحابیان از آبی اللحم غفاری تا ابویونس ظفری در این جلد بررسی شده است.