دانشنامه سیره نبوی ج 2
36 بازدید
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نقش: محقق
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
دانشنامه سیره نبوی کار گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در 5 محور در دست تحقیق است. بخش نخست آن شامل صحابیان است که این بخش به احتمال 9 جلد خواهد شد. جلد دوم این بخش از آثال بن نعمان تا حثیلة بن عامر را در بر میگیرد