تاریخ تشیع ج 2: دولتها، خاندانها و آثار علمی و فرهنگی شیعه
43 بازدید
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها
نقش: نویسنده
شابک: 964-7788-37-1
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
تاریخ تشیع در دو جلد از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است. جلد نخست این کتاب به مباحث پیدایی، گسترش و نقش امامان شیعه می پردازد. جلد دوم کتاب به مباحثی مانند دولت های شیعی، خاندان های شیعی و فرهنگ و تمدن شیعه می پردازد.