رویکرد الصحیح به سیره رسول خدا (ص) (مسایل فقهی - تاریخی در الصحیح)
34 بازدید
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسایل فقهی در کتاب الصحیح من سیرة النبی الاعظم اثر علامه جعفر مرتضی عاملی منتشره در کتاب رویکرد الصحیح به سیره رسول خدا (ص) از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است. چکیده علامه جعفر مرتضى عاملی در شمار سیره نگارنی است که معتقد است در گذشته جریانى به انگیزه هاى سیاسى مذهبى براى مخدوش کردن شخصیت پیامبر خدا(ص) و ارزش هاى دینى فعال شده و با استقرار حکومت امویان گسترش یافته است. وی نمودِ این جریان را در داده هاى تاریخى اهل سنت از سیره نبوى(ص) و سپس در برخورد غالیانه و یکسوگرایانه آنان با سیره خلفا نشان بررسی کرده است. علامه کتاب «الصحیح من سیرة النبى الاعظم (ص)» را به این هدف تدوین کرده که نشان دهد تاریخ مدوّن صدر اسلام، بجای انتقال آگاهى از رخداد هاى گذشته درصدد اثبات نظریه هاى فرقه اى و سیاسى مذهبى حاکمان بوده است. او بدین منظور، از معیار هایى کلامى فقهى به منظور پالایش گزاره هاى تاریخى بهره برد، شیوه ای که نشان می دهد نگاه او به تاریخ و گزاره های تاریخی، نگاهی ابزاری است و در بررسى هاى تاریخى به واکاوی و تثبیت دیدگاه هاى کلامى و فقهى توجه خاص دارد. وی با مبناى عصمت، شأنیت پیامبر خدا(ص) و داشتن روح انسانى خاصى براى معصومان، در دو حوزه کلام و فقه، به نقد داده هاى تاریخی اهل سنت پرداخته و معتقد است نوع اخبار تاریخی اهل سنت، مقام معصومان را در حدّ حاکمان معمولى کاهش داده است. بر همین پایه، وی بسیارى از مشهورات را به صراحت مردود شمرده است. این نوشتار واکاوی های جعفر مرتضی را در مسایل فقهى از «کتاب الصحیح من سیرة النبی الاعظم(ص)» بررسی می کند و به مسایلی مانند: عوامل تأثیرگذار بر صدور فتاواى فقهى (شامل امیران، فقیهان، سیاست گرایی، یهودگرایی) و معیار سنجش گزاره هاى تاریخى (شامل: الف - رابطه اثباتی و ابطالی احکام فقهى با گزاره هاى تاریخى ب- تأثیر کیفیت و زمان تشریع احکام در سنجش روایات تاریخى می پردازد.