پژوهشی در سیره نبوی (همدلی ها و رقابت ها در سیره نبوی)
52 بازدید
ناشر: پژوهشکده
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این اثر به روابط دو گروه فعال در عصر نبوی می پردازد و توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ضمن کتاب پژوهشی در سیره نبوی (ص) چاپ شده است .