اصحاب امامان شیعه و سیره نگاری
48 بازدید
محل نشر: شیعه شناسی / تابستان 1392 / شماره 42 / ص 7 - 42
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ورود اصحاب امامان ع به عرصه تاریخنگاری با پیش گامی ابان بن تغلب در قرن دوم و همراه با رویکرد کلامی به انگیزه یافتن ریشه های تفکر کلامی در سیره رسول خدا ص آغاز شد. آنان با تکیه بر آرای امامان ع نخست انحصار تبیین و تدوین سیره را در یک جریان فرهنگی خاص و نیز در زادگاه مدنی خود شکستند و چون بیشتر عراقی بودند، نقش مکتب سیره نگاری عراقی بنیان نهاده سیره نگاری را عمق و گسترش بخشیدند و در گامی دیگر زمینه ساز نوعی تاریخنگاری عمومی شدند.