بنوغفار
50 بازدید
محل نشر: دائرة المعارف قرآن کریم
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
غفاریان از شمار قبایل حجازی ساکن در نزدیکی مدینه و از قبایل ناخوشنام عرب است. این مقاله با رویکرد قرآنی به جایگاه و نقش این قبیله در جاهلیت و اسلام می پردازد.