بررسی تاریخی- حدیثی حادثه افک
48 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » پاییز 1384 - شماره 7 » (32 صفحه - از 159 تا 190)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بر پایه اخبار موجود، دو تن از همسران رسول خدا(صلی الله علیه وآله) متهم به زنا شدند که روایات هر یک با تفاوت ها و گاه تعارض هایی روبه روست. خلط اخبار مربوطه، و نیز نزاع های فرقه ای، به پیچیده تر شدن این مسئله کمک کرده است. این نوشتار اخبار آن دو حادثه را با نگاهی انتقادی، بررسی کرده و بر اساس روایاتِ شأن نزول، شواهدی از آیات 11 ـ 26 سوره مبارکه نور و قراین تاریخی، نزول آیات افک را در دفاع از شخص رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و مبارزه با منافقان مدینه در خصوص اتهام زنا به عایشه دانسته است. اما این حادثه بعدها دستاویزی برای بزرگ نمایی عایشه و به نوعی مبارزه با امیر مؤمنان امام علی(علیه السلام) شد و در دامن تعصبات مذهبی رشد کرد.2 واژگان کلیدی: افک، همسران پیامبر(صلی الله علیه وآله)، عایشه و ماریه