مناسبات مکه و مدینه پیش از اسلام در چشم انداز روابط قحطانی- عدنانی
51 بازدید
محل نشر: نامه علوم انسانی » زمستان 1381 و بهار 1382 - شماره 6 و 7» 24 صفحه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دیدگاه‌های متفاوتی درباره تقسیم عرب به عدنانی و قحطانی وجود دارد که با بررسی آنها، نسب هر یک تبیین شده است. سابقه ارتباط آنان به روزگار معینیان برمی‌گردد. این روابط گاهی بر اثر اختلاف‌های محیطی ـ زیستی، دینی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، چالش‌هایی را به‌دنبال داشت و گاهی نیز مسایل مشترک به‌ویژه وجود کعبه و عواطف دینی، آنان را به داشتن نوعی روابط حسنه وادار می‌کرد. در این میان، مناسبات مکه با تیره‌های اوس و خزرج ــ یمنی‌های کوچیده به یثرب ــ در محورهای دینی، فرهنگی، سیاسی نظامی، اقتصادی و خانوادگی نیز بررسی شده است. بررسی روابط مسلمانان مکی و مدنی ــ مهاجر و انصار ــ نیازمند فرصت دیگری است. کلیدواژه ها : مناسبات ،عصر جاهلیت عرب شمالی ،عرب جنوبی ،عدنانی ،قحطانی ،قریش ،اوس ،خزرج ،حجاز ،یمن ،مکه ،مدینه و کعبه