تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1379 
تاریخ اسلام 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
17.53 
سطح 4 
1389 
 
 
 
دکترا 
1391 
تاریخ، گرایش تاریخ اسلام 
دانشگاه اصفهان 
17.67